define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', false);// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress instance is not managed by WordPress Toolkit anymore. E-hälsa Patientsäkerhet Archives - E-hälsa

Utbildningsdag ska vända den negativa trycksårs-trenden

Även om 90 procent av alla trycksår i vården kan förebyggas ökar antalet patienter som drabbas. För att vända den negativa trenden anordnar Care of Sweden utbildningsdagen Stoppa Trycksår i november.

Nya e-hälsolösningar ökar patientsäkerheten dramatiskt

Frigör potential med e-hälsolösningar